Moet ik de algemene voorwaarden vertalen?

Wie kent ze niet, die overvloed aan kleine lettertjes. De Algemene voorwaarden! 
Ze behoeden jou als ondernemer voor veel zakelijke problemen.

Maar zijn ze verplicht? 
Nee, je bent niet verplicht om algemene voorwaarden op te stellen, te hanteren en/of te deponeren. Wel is het raadzaam om dergelijke voorwaarden op te stellen en te gebruiken. Je legt daarmee schriftelijk vast wat jouw rechten en plichten zijn en die van de wederpartij. 

En hoe zit dat dan in het buitenland? 
Je merkt bijvoorbeeld dat steeds meer buitenlanders zich aanmelden op je site. En misschien wil jij je als ondernemer actiever gaan richten op de Duitse, Europese of Amerikaanse markt. Ben je in die gevallen dan verplicht om de algemene voorwaarden te laten vertalen en aan te passen aan de wetboeken in die landen?

NEE, er geldt geen taaleis!
In het algemeen geldt geen taaleis voor algemene voorwaarden. Tenminste, zolang de wederpartij begrijpt wat in de algemene voorwaarden staat. Wanneer je de Duitse markt wilt gaan bedienen, moeten de voorwaarden in het Duits opgesteld zijn. Weet je echter 100% zeker dat je Duitse klanten prima het Engels beheersen, dan kun je volstaan met een Engelstalige site en voorwaarden.

Maar, wees je van een aantal zaken bewust!
In een aantal landen gelden strengere eisen. In Québec (Canada) bijvoorbeeld geldt een expliciete taaleis: Contracten moeten Franstalig zijn. Frankrijk zelf hanteert die eis weer niet. Eenvoudigste oplossing is in dit geval om een enkele Franstalige zin in het Engelstalige contract op te nemen, waarin staat dat beide partijen akkoord zijn met een Engelstalige tekst.

Dutch law applies to these terms & conditions
Je bent weer niet verplicht om bij vertaalde voorwaarden te bepalen dat Canadees recht geldt. Je kunt volstaan met een letterlijke vertaling van de zin “Nederlands recht is van toepassing”: “Dutch law applies to these terms & conditions”. Het blijft een Nederlands juridisch document, dat leesbaar is voor Engelstaligen.

Je besluit om de algemene voorwaarden te laten vertalen
Met grote regelmaat krijgen we dit soort vertaalaanvragen binnen. Algemene voorwaarden voor juridische dienstverleners, maar ook voor bedrijven en organisaties. Onze klanten hechten grote waarde aan een correcte vertaling van de algemene voorwaarden. Een overeenkomst is immers rechtsgeldig, mits de algemene voorwaarden worden geaccepteerd. En dan is het wel zo fijn dat deze ook beschikbaar zijn in een taal die de afnemer begrijpt. Bij het vertalen van een website komt dan ook meestal de vraag om meteen de vertaling van de algemene voorwaarden en de privacyverklaring mee te nemen.

Team van juridisch vertalers
Wij werken met een team van juridisch vertalers die de algemene voorwaarden op juridisch correcte, maar wel leesbare wijze, vertalen. Zij hebben kennis van de juridische terminologie en helpen je je ondernemersrisico’s te verkleinen.

Maar, LET OP!
Het vertalen van je algemene voorwaarden betekent niet automatisch dat je algemene voorwaarden in het land waar je ze gaat gebruiken ook rechtsgeldig zijn. Het rechtsgeldig maken is géén onderdeel van het vertalen van algemene voorwaarden. Laat je voorwaarden dan ook altijd toetsen door een jurist mét kennis van lokale wetgeving.

Meer info? Vraag VERA!
vertaling@veradings.nl