De Mens wint het nog altijd van de vertaalmachine

Online vind je een aantal vertaalmachines, bijvoorbeeld Google Translate, DeepL en ChatGPT. Wanneer je globaal wilt weten wat er in een e-mail of website staat, zijn dit prima tools. Zeker wanneer je voldoende achtergrondkennis over het onderwerp hebt en de doeltaal verdoende goed beheerst. Je zult zelfs verbaasd zijn hoe goed een tekst leesbaar is nadat deze online vanuit het Russisch of Chinees in het Engels omgezet wordt. In de regel kun je dan de vreemde taal het beste naar het Engels omzetten. Dat geeft een leesbaarder resultaat dan wanneer je deze naar het Nederlands of Duits omzet.  Officiële vertalingen van publieke teksten zoals websites, brochures, handleidingen en andere officiële documenten kun je beter aan vertaalspecialisten overlaten. De kwaliteit van een vertaalde boodschap weerspiegelt de kwaliteit van het product of de dienst. En in zo’n geval doet een machinevertaling afbreuk aan je product of dienst. Hieronder zie je een aantal voorbeelden van willekeurige tekstfragmenten uit brondocumenten met daaronder de vertaling uitgevoerd door een professioneel vertaler uit het team van VERA  en de online machinevertaling. Lees, vergelijk en oordeel zelf.

Voorbeeld I: Vertaling NL –> DE

BRONTEKST: Is de groei pittig, dan is het natuurlijk wel zinvol om de groei af te remmen. Bij Elstar zie je dan vaak dat een aantal bloemknoppen in de boom twee beursscheuten hebben. Dit duidt op een hele explosieve groei en zal uiteindelijk tot veel rui leiden.

VERA: Ist das Wachstum sehr stark, ist eine Regulierung selbstverständlich sinnvoll. Bei Elstar sieht man dann oft, dass einige Blütenknospen im Baum zwei Terminaltriebe haben. Dies deutet auf ein sehr explosives Wachstum hin und wird letztendlich zu viel Junifall führen.

VERTAALMACHINE: Wenn das Wachstum scharf ist, ist es sinnvoll, das Wachstum zu verlangsamen. Bei Elstar sieht man oft, dass einige Blütenknospen im Baum zwei Triebe haben. Dies deutet auf ein sehr explosives Wachstum hin und führt schließlich zu viel Mauser.

Voorbeeld II: Vertaling GB –> DE

BRONTEKST: We also catch the repeats or non-cycling cows a lot sooner. Sometimes these include cows that I find too young to breed.

VERA: Auch Umrauscher und nicht-zyklische Kühe können viel schneller erfasst werden. Manchmal befinden sich darunter auch Tiere, die ich noch für zu jung halte.

VERTAALMACHINE: Wir fangen auch die Wiederholungen oder nicht radelnden Kühe viel früher. Manchmal gehören dazu Kühe, die ich zu jung finde, um sie zu züchten.

Voorbeeld III: Vertaling GB –> NL

BRONTEKST: 12 animals were used in a 3-week periods 4×3 Latin square design. Despite large individual animal differences, a significant decrease in range of rumen pH was observed (Figure 1). This indicates animals being fed with Mervit BupH can better cope with high fermentative diets, as the difference between minimum and maximum rumen pH levels remains smaller.

VERA: Gedurende een periode van drie weken werden twaalf dieren op een 4×3 Latijns vierkant getest. Ondanks grote onderlinge verschillen tussen de dieren, werd een significante afname van de pH-waarde in de pens waargenomen (Figuur 1). Dit toont aan dat de dieren die Mervit BupH gevoerd krijgen goed fermenteerbare rantsoenen beter kunnen verdragen, omdat het verschil tussen de minimale en maximale pH-waarden in de pens kleiner blijft.

VERTAALMACHINE: 12 dieren werden gebruikt in een 4×3 Latijns vierkant ontwerp van 3 weken. Ondanks grote individuele verschillen tussen dieren werd een significante afname in het pensbereik van de pens waargenomen (Figuur 1). Dit geeft aan dat dieren die met Mervit BupH worden gevoerd beter kunnen omgaan met diëten met een hoge fermentatie, omdat het verschil tussen de minimale en maximale pH-waarden in de pens kleiner blijft.

Voorbeeld IV: Vertaling NL –> DE

BRONTEKST: De beste garantie voor een goede voederconversie is, ervoor te zorgen dat de beschikbare voedingsstoffen in het voer benut kunnen worden voor de vleesproductie. In het MDK concurreren de gastheer en de microflora met elkaar om de voedingsstoffen. Door dit tot een minimum te beperken en stimulatie van het immuunsysteem te vermijden, wordt een betere opname en verdeling van de voedingsstoffen en energie bereikt. M-prove verbetert de voederconversie dankzij de antibacteriële eigenschappen en de positieve effecten op de voeropname

VERA: Eine maximale Nutzung der im Futter verfügbaren Nährstoffe für die Fleischproduktion ist die beste Garantie für eine gute Futterverwertung. Im Verdauungstrakt herrscht zwischen dem Wirt und dem Mikrobiom ein Wettbewerb um die Nährstoffe. Wenn dieser Wettbewerb minimiert und eine Stimulation des Immunsystems verhindert wird, führt dies zu einer besseren Aufnahme und Verteilung von Nährstoffen und Energie. M-prove verbessert die Futterverwertung durch seine antibakteriellen Eigenschaften und die positiven Effekte auf die Futteraufnahme.

VERTAALMACHINE: Die beste Garantie für eine gute Futterverwertung besteht darin, sicherzustellen, dass die verfügbaren Nährstoffe im Futter für die Fleischproduktion verwendet werden können. In der MDK konkurrieren Wirt und Mikroflora um Nährstoffe. Indem dies minimiert und eine Stimulation des Immunsystems vermieden wird, wird eine bessere Absorption und Verteilung von Nährstoffen und Energie erreicht. M-beweisen verbessert die Futterverwertung dank seiner antibakteriellen Eigenschaften und positiven Auswirkungen auf die Futteraufnahme.

Meer weten?

vertaling@veradings.nl