Beëdigd en voorzien van apostille

Beëdigde vertaling
Een beëdigde vertaling is een vertaling gemaakt door een beëdigd vertaler. Deze staat ingeschreven in het register voor beëdigde tolken en vertalers (RBTV), heeft daartoe een eed afgelegd bij de rechtbank en is bij wet gerechtigd om documenten voor officiële doeleinden te vertalen. Denk daarbij aan notariële akten, bewijsstukken in rechtszaken, diploma’s, getuigschriften, testamenten, statuten, contracten, bankgaranties, octrooien en volmachten.

Apostille
De stempel van de rechtbank is voldoende als het land van de vragende instantie is aangesloten bij het apostilleverdrag (legalisatieverdrag). Is dat niet het geval, dan is een volledige legalisatieprocedure nodig. De rechtbank waar de beëdigde vertaler is geregistreerd moet dan de handtekening van de vertaler verifiëren en bekrachtigen. Daarna zijn het Nederlandse ministerie van Justitie en het ministerie van Buitenlandse Zaken aan zet. En uiteindelijk is het aan de ambassade of het consulaat van het land van de vragende instantie om het document te legaliseren.

Apostille niet langer vereist op aktes uit EU-lidstaten
Vanaf februari 2019 is geen apostille meer nodig voor openbare documenten (geboorte- en huwelijksakte) uit een land dat lid is van de EU.

Meer weten of een vrijblijvende offerte: vertaling@veradings.nl